O FUNDACJI

Fundacja Ars Medicandi została ustanowiona w roku 2013 w Puławach. Siedzibą Fundacji jest miasto Puławy, w województwie lubelskim. Ściśle współpracując ze Szkołą Policealną –  Medycznym Studium Zawodowym im. PCK w Puławach.
Fundacja za główne swoje zadanie przyjęła wspieranie edukacji medycznej. przyrodniczej, a także farmaceutycznej.

Nazwa naszej Fundacji wywodzi się z języka łacińskiego i w języku polskim oznacza Sztuka Leczenia. Fundatorzy długo zastanawiali się nad nazwą Fundacji. Propozycji było kilka. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na nazwę Ars Medicandi, gdyż zbieżna jest ona z celami przyświecającymi działalności naszej fundacji. Można powiedzieć, że edukacja jest sztuką, a my wspieramy tą medyczną, farmaceutyczną i przyrodniczą. W ramach swojej działalności Fundacja promuje wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy wśród różnych grup odbiorców oraz prowadzi kursy i szkolenia wspierające pracowników ochrony zdrowia oraz innych służb.