Pediatric Advanced Life Support (PALS) – Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci – kurs dla personelu medycznego

  • cena – 400 zł
  • Czas trwania – 1 dzień/ 5 godzin

ADRESACI KURSU:

Personel medyczny: lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni pracujący bezpośrednio z pacjentami pediatrycznymi.

Powinni oni posiadać doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje medyczne.

PROGRAM  KURSU PALS:

  • zaburzenia oddechowe u dzieci
  • zagrażające życiu zaburzenia rytmu
  • urazy u dzieci
  • podstawy toksykologii pediatrycznej
  • stany zagrożenia życia u noworodków
  • opieka nad dzieckiem przewlekle chorym

Głównym celem kształcenia jest przygotowanie personelu medycznego w zakresie wczesnego rozpoznawania dziecka w stanie niewydolności oddechowej lub krążeniowej. Rozszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych wymagających do przeprowadzenia interwencji zapobiegających rozwinięciu się niewydolności oddechowej lub zatrzymania krążenia u pacjentów pediatrycznych.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KURS

Dane osobowe


Adres zamieszkaniaFundacja ARS MEDICANDI jest uprawniona do odmowy przyjęcia Formularza zgłoszenia w następujących przypadkach:

  1. Wszystkie miejsca na dany kurs w określonym terminie, zostały zajęte.
  2. Zainteresowanie uczestnictwem w danym kursie w określonym terminie jest mniejsze niż wymagane do uruchomienia kursu.