Advanced Life Support (ALS) – Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dorosłych – kurs dla personelu medycznego

Cena kursu: 400zł

Czas trwania: 1 dzień/ 5 godzin

ADRESACI KURSU:

Kurs kierowany jest do grup zawodowych zajmujących się pacjentami w stanie zagrożenia życia: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, pracujących w miejscach o wzmożonym nadzorze medycznym/OIOM, IT, Izby Przyjęć, SOR, Pogotowie Ratunkowe. Kandydaci powinni posiadać doświadczenie zawodowe oraz odpowiednie kwalifikacje medyczne.

CEL KURSU:

Wprowadzenie koncepcji zespołów resuscytacyjnych. Przeszkolenie kierowników i członków zespołów resuscytacyjnych do właściwego postępowanie w przypadku zatrzymania krążenia u osób dorosłych oraz okolicznościach występujących w okresie przed i około zatrzymania krążenia. Identyfikacja przyczyny, wdrożenie działań zapobiegających wystąpieniu zatrzymania krążenia. Rozwiązywanie problemów występujących w sytuacjach towarzyszących zatrzymaniu krążenia – elementy komunikacji z zespołem, bliskimi pacjenta oraz decyzyjność w sytuacjach nagłych.

PROGRAM KURSU:

 • Przyczyny i prewencja zatrzymania krążenia
 • Uniwersalny algorytm zatrzymania krążenia ALS
 • Zaburzenia rytmu serca – leczenia
 • Opieka poresuscytacyjna
 • Zatrzymanie krążenia w sytuacjach szczególnych /zanurzenie, podtopienie, hipotermia, ciąża, anafilaksja, zatrucia, astma,
  hipowolemia

Ćwiczenia :

 • Zaopatrzenie dróg oddechowych
 • Monitoring, rozpoznawanie zaburzeń rytmu,
  dwunasto-odprowadzeniowe EKG
 • Defibrylacja
 • Zatrzymanie krążenia – scenariusze ćwiczeniowe

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KURS

Dane osobowe


Adres zamieszkaniaFundacja ARS MEDICANDI jest uprawniona do odmowy przyjęcia Formularza zgłoszenia w następujących przypadkach:

 1. Wszystkie miejsca na dany kurs w określonym terminie, zostały zajęte.
 2. Zainteresowanie uczestnictwem w danym kursie w określonym terminie jest mniejsze niż wymagane do uruchomienia kursu.