Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli i opiekunów – przedszkola, żłobki i kluby dziecięce

 • cena – 400 zł
 • Czas trwania – 5 godz.

Małe dzieci wymagają szczególnej uwagi. Zadaniem nauczycieli i opiekunów dzieci jest nie tylko czuwanie nad ich rozwojem społecznym i emocjonalnym oraz pełnienie funkcji przewodnika w drodze do zdobywania wiedzy, ale również zapewnienie bezpieczeństwa.

Szkolenia z pierwszej pomocy dla nauczycieli i opiekunów dzieci w przedszkolu i żłobku umożliwiają nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie postępowania i odpowiedniego reagowania na występujące zagrożenia dla życia, zdrowia oraz w momencie wystąpienia ran i urazów ciała.

Kursy pierwszej pomocy dla nauczycieli i opiekunów dzieci są realizowane w placówce zamawiającej szkolenie. Daje to możliwość ćwiczeń praktycznych w znanym środowisku pracy oraz umożliwia instruktorom analizę potencjalnych zagrożeń.

W trakcie szkolenia instruktorzy dokonują przeglądu apteczek pierwszej pomocy, zarekomendują uzupełnienie o określone środki opatrunkowe oraz prowazą ćwiczenia praktyczne zrealizowane w oparciu o zawartość apteczek.

Podczas szkolenia skupiamy się na teoretycznym omówieniu zasad udzielania pierwszej pomocy dzieciom i niemowlętom oraz wskazaniu różnic w postępowaniu u osób dorosłych i dzieci.

Program szkolenia dostosowany jest do specyfiki najczęstszych zagrożeń występujących u dzieci. W trakcie zajęć omówione zostaną:

 • brak oddechu i zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej
 • bezdech
 • ciało obce w drogach oddechowych
 • drgawki
 • duszność
 • gorączka
 • oparzenia termiczne
 • uraz głowy lub kręgosłupa
 • utrata przytomności
 • zranienia i krwotok

W trakcie szkolenia przećwiczymy:

 • wzywanie pogotowia ratunkowego, rozmowa z dyspozytorem
 • przygotowanie się na przyjazd zespołu pogotowia ratunkowego
 • zasady prowadzenia działań ratowniczych w placówce w której przebywają dzieci
 • opracujemy instrukcję udzielania pierwszej pomocy
 • wspólnie doposażymy apteczkę pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy trwa 5 godzin, gdzie rekomendujemy jego zakończenie w momencie, gdy wszystkie zagadnienia zostaną przećwiczone. Kurs przeprowadzamy dostosowując się do godzin pracy pracowników przedszkola/żłobka/klubu dziecięcego. Istnieje możliwość rozpoczęcia kursu w godzinach popołudniowych/ wieczornych (po godz. 16:00).

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KURS

Dane osobowe


Adres zamieszkaniaFundacja ARS MEDICANDI jest uprawniona do odmowy przyjęcia Formularza zgłoszenia w następujących przypadkach:

 1. Wszystkie miejsca na dany kurs w określonym terminie, zostały zajęte.
 2. Zainteresowanie uczestnictwem w danym kursie w określonym terminie jest mniejsze niż wymagane do uruchomienia kursu.