KURS KPP

  • cena – 800 zł
  • ilość godzin – 66 (25 godzin teoretycznych i 41 godzin praktycznych)+ 2 (egzamin)
  • program – Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

KPP jest kursem ustawowym (ustawa z dnia 08.09.2006r o Państwowym Ratownictwie Medycznym, art. 13), po ukończeniu którego uczestnik otrzymuje tytuł Ratownika.

O tytuł ten mogą ubiegać się osoby będące zrzeszone bądź zatrudnione w jednostce współpracującej z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne (funkcjonariusze Policji, Państwowej o Ochotniczej straży Pożarnej, WOPR, GOPR itp.). Program kursu jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia (z dnia 19.03.2007r) do art.13 ustawy o PRM.

Głównym celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KURS

Dane osobowe


Adres zamieszkaniaFundacja ARS MEDICANDI jest uprawniona do odmowy przyjęcia Formularza zgłoszenia w następujących przypadkach:

  1. Wszystkie miejsca na dany kurs w określonym terminie, zostały zajęte.
  2. Zainteresowanie uczestnictwem w danym kursie w określonym terminie jest mniejsze niż wymagane do uruchomienia kursu.