PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA – kurs podstawowy

  • cena 70zł/osobę
  • ilość godzin – 8
  • terminy: luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień, wg potrzeb

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego.

Każdy uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu powinien umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KURS

Dane osobowe


Adres zamieszkaniaFundacja ARS MEDICANDI jest uprawniona do odmowy przyjęcia Formularza zgłoszenia w następujących przypadkach:

  1. Wszystkie miejsca na dany kurs w określonym terminie, zostały zajęte.
  2. Zainteresowanie uczestnictwem w danym kursie w określonym terminie jest mniejsze niż wymagane do uruchomienia kursu.