SEMINARIUM DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

  • cena – 100 zł/osoba
  • tematyka specjalistyczna
  • ilość punktów – 8
  • ilość godzin – 8

Celem jest pogłębienie  i aktualizacja wiedzy oraz umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego.

Mają  na celu usprawnienie pracy ratownika medycznego przez zdobycie i usystematyzowanie nowej wiedzy oraz praktycznych umiejętności.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KURS

Dane osobowe


Adres zamieszkaniaFundacja ARS MEDICANDI jest uprawniona do odmowy przyjęcia Formularza zgłoszenia w następujących przypadkach:

  1. Wszystkie miejsca na dany kurs w określonym terminie, zostały zajęte.
  2. Zainteresowanie uczestnictwem w danym kursie w określonym terminie jest mniejsze niż wymagane do uruchomienia kursu.