KURS USG DLA PERSONELU MEDYCZNEGO – ratowników medycznych i pielęgniarek.

Cena kursu:

Czas trwania: 3 dni

CELE KURSU:

 • wprowadzenie koncepcji ultrasonografa „point of care”,
 • przygotowanie kierowników i członków zespołów medycznych do właściwego wykorzystania ultrasonografii u pacjentów w stanach zagrożenia życia,
 • rozpoznanie pacjentów z ryzykiem zatrzymania krążenia identyfikacja przyczyny, wdrożenie działań zapobiegających wystąpieniu zatrzymania krążenia (niewydolność krążenia, niewydolność oddechowa, pacjent po urazie),
 • rozwiązywanie problemów występujących w sytuacjach towarzyszących zatrzymaniu krążenia– ultrasonograficzne monitorowanie resuscytacji poszukiwanie odwracalnych przyczyn NZK, ocena poresuscytacyjna.
Na zdjęciu znajduje się dłoń w rękawiczce (prawdopodobnie lekarza) tzymająca urządzenie do wykonania badania USG.

PROGRAM KURSU:

 • Kurs prowadzony jest w programie trzydniowym.
 • Intensywny czas kursu obejmuje wykłady, pokazy, dyskusje i stacje ćwiczeniowe.
 • Główną formą przekazywania wiedzy są praktyczne ćwiczenia w małych grupach (do sześciu osób na 1 instruktora).

PODCZAS KURSU KAŻDY UCZESTNIK NABYWA WIEDZĘ TEORETYCZNĄ DOTYCZĄCĄ:

 • podstawy fizyczne ultrasonografii,
 • tryby obrazowania, orientacje przestrzenne, artefakty ultrasonograficzne,
 • ultrasonografia w urazach,
 • wykorzystanie ultrasonografii w niewydolności oddechowej,
 • wykorzystanie ultrasonografii w niewydolności krążenia,
 • wykorzystanie ultrasonografii w nagłym zatrzymaniu krążenia,
 • zabiegi pod kontrolą USG (dostępy donaczyniowe, punkcja opłucnej, perikardiocentaza).

ORAZ WIEDZĘ PRAKTYCZĄ W POSTACI ĆWICZEŃ I WARSZTATÓW:

 • ultrasonografia w urazach,
 • ultrasonografia w nagłym zatrzymaniu krążenia,
 • dostępy donaczyniowe pod kontrolą USG,
 • ultrasonografia płuc (różnicowanie przyczyn niewydolności oddechowej),
 • wstrząs (różnicowanie przyczyn wstrząsu, ocena wolemii).

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KURS

Dane osobowe


Adres zamieszkaniaFundacja ARS MEDICANDI jest uprawniona do odmowy przyjęcia Formularza zgłoszenia w następujących przypadkach:

 1. Wszystkie miejsca na dany kurs w określonym terminie, zostały zajęte.
 2. Zainteresowanie uczestnictwem w danym kursie w określonym terminie jest mniejsze niż wymagane do uruchomienia kursu.