SZKOLENIA DLA SŁUŻB współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne (WOPR, GOPR, Straż Pożarna, Policja)

  • cena – 150 zł/osoba
  • ilość godzin – 18 /2 dni

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KURS

Dane osobowe


Adres zamieszkaniaFundacja ARS MEDICANDI jest uprawniona do odmowy przyjęcia Formularza zgłoszenia w następujących przypadkach:

  1. Wszystkie miejsca na dany kurs w określonym terminie, zostały zajęte.
  2. Zainteresowanie uczestnictwem w danym kursie w określonym terminie jest mniejsze niż wymagane do uruchomienia kursu.