SEKRETARKA MEDYCZNA

  • cena – 350 zł/osoba
  • ilość godzin – 30 (6 spotkań)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KURS

Form could not be loaded. Contact the site administrator.

Fundacja ARS MEDICANDI jest uprawniona do odmowy przyjęcia Formularza zgłoszenia w następujących przypadkach:

  1. Wszystkie miejsca na dany kurs w określonym terminie, zostały zajęte.
  2. Zainteresowanie uczestnictwem w danym kursie w określonym terminie jest mniejsze niż wymagane do uruchomienia kursu.