RANY POSTRZAŁOWE. TAMOWANIE KRWOTOKÓW. REANIMACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA (RKO) dla służb mundurowych (wojsko, policja, służby ochrony)

  • cena – 100 zł/osoba
  • ilość godzin – 8

Celem szkolenia jest wzrost umiejętności udzielania pierwszej pomocy, przez uczestników szkolenia, osobom poszkodowanym znajdującym się w stanach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia oraz w przypadku ran postrzałowych. Szkolenie adresowane jest dla Wojska, Policji i Służb Ochrony.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KURS

Dane osobowe


Adres zamieszkaniaFundacja ARS MEDICANDI jest uprawniona do odmowy przyjęcia Formularza zgłoszenia w następujących przypadkach:

  1. Wszystkie miejsca na dany kurs w określonym terminie, zostały zajęte.
  2. Zainteresowanie uczestnictwem w danym kursie w określonym terminie jest mniejsze niż wymagane do uruchomienia kursu.